• Anu Peippo

Määrittely on avain digitaalisten hankkeiden onnistumiseen

Päivitetty: 12. marrask. 2021

Kunnollinen määrittelyvaihe nähdään usein turhana ajanviejänä. On kuitenkin harhaa, että monimutkaisten järjestelmien arkkitehtuuri pystyttäisiin tekemään sivukädellä samalla, kun koodaus on jo käynnissä. Määrittelyyn panostaminen näkyy laadukkaampana lopputuloksena ja halvempana kokonaistoteutuksena.

Määrittelyvaihe tuo esiin asiakkaan ja sidosryhmien toiveet

Onnistunut määrittelyvaihe vaatii projektin sidosryhmien tarpeiden ymmärtämistä, vaatimusten keräystä ja analysointia. Tämä työ johtaa korkean tason arkkitehtuuriin, jonka avulla voidaan määritellä mm. alijärjestelmät, järjestelmätason testaus sekä projektissa vaadittava osaaminen. Kokonaistoteutusaika lyhenee, koska kehitystyöhön liittyvien avointen kysymysten määrä on määrittelyllä saatu mahdollisimman pieneksi. Tämän jälkeen jatketaan toteutusvaiheeseen, joka voidaan tehdä esimerkiksi ketterän kehityksen mallien mukaan. Projektin kokonaistoteutusaika lyhenee

Määrittelytyöstä syntyvä korkeantason arkkitehtuuri ottaa huomioon ne asiat, jotka ovat ominaisia koko järjestelmälle.

  • Rajapinnat

  • Komponentit

  • Ei toiminnalliset vaatimukset

Tämä toimintatapa parantaa radikaalisti olemassa olevien toiminnallisuuksien uudelleenkäyttöä, sekä mahdollistaa uuden kehittämisen optimoinnin.

Kaikkien ei tarvitse olla superosaajia

Hyvin tehty määrittely auttaa ymmärtämään projektin henkilöstötarpeen. Kun arkkitehtuuri pilkotaan osiin, pystytään luomaan raamit osaajien tarpeille. Selkeästi rajatut työnkuvat mahdollistavat juniorikoodareiden ottamisen projektiin ja tarvittavien superosaajien määrä vähenee selkeästi. Näin edesautetaan myös tulevaisuuden koodaritähtien syntymistä.


VTT SenseWayn asiantuntijat luovat pohjan projektin onnistumiselle


Kustannukset haltuun

Määrittelyn tuloksena budjetointi ja aikataulutus helpottuu. Arkkitehtuurin jakaminen alijärjestelmiin auttaa ymmärtämään, mitä teknologiaa toteutukseen tarvitaan ja missä järjestyksessä kehitys on mielekästä tehdä. Lopputuloksena saadaan laadukas ja halvempi kokonaistoteutus. Jos haluat kuulla lisää osaamisestamme ja referensseistämme löydät yhteystietomme täältä. VTT SenseWayn kokeneet systeemikehityksen asiantuntijat tekevät määrittelytyön tehokkaasti ja luovat asiakkaalle mahdollisuuden olla kuskin paikalla digitaalisissa hankkeissa.